Jumat, Mei 08, 2009

Muslim, Mukmin, Muttaqi


Muslim adalah orang yang beragama Islam, berserah diri, tunduk dan taat kepada perintah Allah swt dan Rasul-Nya.

Allah swt berfirman: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Fushilat: 33)

Muslim merupakan sebutan untuk pria beragama Islam sedangkan muslimah sebutan untuk wanita Islam.

Mukmin adalah orang-orang yang beriman dengan rukun iman dalam hati, perkataan dan perbuatanya.

Allah swt berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS. Al Hujurat: 15)

Seorang mukmin sejati memiliki iman yang teguh dan kuat, tidak mudah goyang atau rapuh, senantiasa mengerjakan kebaikan, sabar dalam menghadapi cobaan, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah swt.

Muttaqi adalah orang yang bertakwa kepada Allah swt dan takut kepada-Nya, serta menjauhkan dri dari neraka dan dari adzab-Nya dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Muttaqi memiliki sifat sifat sebaimana tersebut dalam ayat berikut: ”(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Al Baqarah 3-4)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar