Sabtu, Mei 02, 2009

Pilar Keluarga Islam


Keluarga Islam yang meletakkan Al Quran dan As Sunnah sebagai tuntunan dan landasan dalam berkeluarga, insya Allah akan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah. Bukan itu saja. Seluruh anggota dalam keluarga Islam sadar betul akan hubungan darah yang sudah ditentukan Allah swt dan menjaganya dengan baik. Begitu pula kebutuhan terhadap hubungan sosial yang akan mempererat ukhuwah islamiyah.

Dalam mendirikan keluarga sakinah, terdapat pilar keluarga Islam yang dibutuhkan. Pilar keluarga Islam ini juga sangat berguna untuk mempertahankan nilai moral serta budaya/kehidupan barat. Pilar keluarga islam itu antara lain:

  • Menamankan iman dan takwa kepada Allah swt pada diri setiap anggota keluarga
  • Mengetahui dan menjalankan kewajiban masing-masing. Suami menunaikan kewajibannya, demikian pula istrinya.
  • Keluarga hidup sebagai anggota masyarakat yang menghadirkan keamanan, kesehatan dan dorongan untuk semua anggota.
  • Keluarga sebagai tempat tumbuh kembang nilai-nilai kebajikan seperti cinta, kemurahan hati dan kasih sayang.
  • Keluarga sebagai tempat berlindung yang paling aman dalam menghadapi masalah yang datang dari luar maupun dalam.
  • Keluarga sebagai penjaga hasrat birahi antara lelaki dan perempuan, membawa hal itu menjadi dorongan yang bermanfaat bagi semua.

Setiap keluarga maupun bagi yang hendak berumahtangga ada baiknya terus memegang pilar-pilar tersebut. Rumah tangga atau keluarga adalah amanah, maka sebaiknya kita harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar